transport ondernemer diploma

 

Het transport ondernemer diploma

Als transport ondernemer heeft je bedrijf een vergunning nodig. Een van de drie eisen om de vergunning te verkrijgen via de NIWO is het behalen van het transport ondernemer diploma. Dit diploma krijg je als je slaagt voor het examen. Voor dit examen moet je slagen voor de voglende modules:

  • bedrijfsmangement

  • personeelsmanagement

  • wegvervoer (inter)nationaalgoederen

  • calculatie

  • financieel management

 

De module wegvervoer goederen en internationaal goederen zullen in de loop van 2018 samen gevoegd worden. Er is veel overlap tussen deze twee modules. Per januari 2018 zal de overlap verdwijnen uit de module internationaal goederen. Per april 2018 verdwijnt de module internationale goederen volledig als apart examen. Tussen januari 2018 en april 2018 zal het examen internationaal goederen een verkort examen zijn. De lesstof van internationaal goederen zal vanaf april 2018 volledig in Wegvervoer Goederen worden opgenomen. Vanaf april 2018 zal het examen Wegvervoer Goederen dan uit 2 delen gaan bestaan.

 

transport ondernemer diploma

 

De cursus voor het transport ondernemer diploma

De cursus kun je in verschillende vormen volgen. Je kunt kiezen tussen een klassikale cursus, waarbij je les krijgt van een docent in een klaslokaal. Je kunt de cursus via een e-learning thuis studeren. Of je kunt een combinatie maken. Een deel van de cursus thuis via e-learning en een deel via klassikale lessen.

 

 

Het examen transport ondernemer diploma

Het SEB neemt de examens af ter verkrijging van de transport ondernemers vakbekwaamheid voor het Beroepsgoederen- en Beroepspersonenvervoer over de weg. Dit is een van de drie eisen waaraan voldaan moet worden om een eigen onderneming te starten in het Beroepsvervoer.

De andere twee eisen zijn kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. Om aan kredietwaardigheid te voldoen moet men per rollend voertuig een bepaald bedrag als reserve hebben. Om betrouwbaarheid te kunnen aantonen is een verklaring omtrent het gedrag nodig.

Het SEB is erkend bij de Regeling Erkenning Vakdiploma's voor het Beroepsvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 3 april 2002, Staatscourant 72. De divisie CCV van het CBR is per 1 januari 2008 de examens voor het ondernemersdiploma voor de transportsector gaan uitvoeren. Dit zijn het CBR en de huidige uitvoerder van de examens de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) overeengekomen.

Een deel van de examens gaat via de computer, het andere deel via pen en papier. De computerexamens ( Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer, Internationaal goederen) worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

De schriftelijke examens Financieel Management en Calculatie vinden overdag plaats op vastgestelde data op verschillende locaties in Nederland. Per dag kun je maximaal twee examens doen.

Mogelijk kun je ook vrijstellingen krijgen voor de examens van het transport ondernemer diploma. Kijk voor meer informatie op de website van TLEC en klik onder EXAMENS op VRIJSTELLINGEN.

 

 

 

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl