diploma ondernemer goederenvervoer

 

Het diploma ondernemer goederenvervoer halen

Het diploma ondernemer goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De cursus voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De cursus diploma ondernemer goederenvervoer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma ondernemer goederenvervoer kunt halen.

 

Bel, mail of vraag een proefles aan bij TLEC voor meer informatie (klik hier).

 

 

 

diploma ondernemer goederenvervoer

 

diploma ondernemer goederenvervoer

Indien je een transportonderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het een ondernemer goederenvervoer diploma verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt voor de beroepsvervoerder die een groot transportbedrijf wil oprichten, maar ook voor de eigen rijders en zzp-ers of bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovername.

Dus met andere woorden, voordat men aan de slag kan als transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als ook voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste 1 vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde ondernemer goederenvervoer diploma. Hiervoor kun je bij tlec de cursus diploma ondernemer goederenvervoer volgen.

En steeds meer chauffeurs worden ondernemer in het goederenvervoer, eigen rijder of zzp-er in het transport, want de tendens in de markt is dat er steeds meer kleine bedrijfjes komen die als 'charter' opereren voor grotere transportondernemingen. Maar of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, één ding staat vast: als je als transportondernemer, eigen rijder of zzp-er in hetvervoer aan de slag wilt, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In ieder geval moet je in het bezit zijn van het diploma ondernemer goederenvervoer.

Deze cursus diploma ondernemer goederenvervoer leidt je op voor het diploma ondernemer goederenvervoer voor nationaal en internationaal beroepsvervoer van goederen op de weg. Na het afronden van deze cursus beroepsgoederenvervoer ben je prima in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als transportondernemer en voldoe je aan de vakbekwaamheidseis van de NIWO.

De cursus diploma ondernemer goederenvervoer bestaat uit een vijftal modulen; voor elke module voor het beroepsvervoer dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger.

De cursus voor de ondernemer goederenvervoer kun je schriftelijk of klassikaal volgen. Deze opleiding is de eerste stap naar je plan om transport ondernemer worden. De cursus of opleiding voor je als ondernemer goederenvervoer is verdeeld in 5 modules. Bedrijfsmanagement, personeelsmanagement, wegvervoer goederen, calculatie en ten slotte financieel management.

De cursus ondernemer goederenvervoer voor de vijf modules kun je met een thuisstudie volgen middels een schriftelijke of e-learning cursus. Je doet dan je studie zelf thuis en krijgt begeleiding van je studiecoach via de e-mail of telefoon. Je coach kun je 7 dagen per week bereiken van 8 tot 20 uur. De antwoorden van de uitgebreide oefenboeken krijg je erbij, daar hoef je niet extra voor te betalen. Je kunt hiermee als je thuis zit te studeren direct zelf nakijken of je het goed doet. Je hoeft dus niet eerst je huiswerk op te sturen om pas enkele dagen later je fouten te zien. Je hebt direct feedback over je antwoorden.

Je kunt je cursus ondernemer goederenvervoer voor de 5 modules ook in de klas volgen. Met de klassikale lessen krijg je les van een docent in kleine groepen. De klassikale lessen worden bij TLEC het hele jaar door gegeven en dus niet maar 1 of 2 keer per (half) jaar. Doordat wij de lessen het hele jaar organiseren kun je elke week van start met je cursus. Ook bij de klassikale cursus staat er een coach voor je klaar 7 dagen per week van 8 tot 20 uur om je vragen te beantwoorden.

Je kunt ook de mix maken van thuisstudie en klassikale lessen. Je doet dan, naar eigen wens, een aantal modules thuis en een aantal in de klas. Veel cursisten doen een zelfstudie maar voor de vakken calculatie en financieel volgen zij de les. Bij deze twee modules kan de uitleg van de docent een grote hulp zijn om de stof beter te begrijpen en zo te slagen voor je examen.

De cursus diploma ondernemer goederenvervoer kun je dan in losse modules volgen om je kosten en studiedruk te spreiden. Of je kunt ervoor kiezen om de cursus beroepsvervoer in 1 compleet pakket aan te schaffen. Als je dit doet scheelt het in de kosten omdat in de complete pakketten een korting is verwerkt. Ook als je kiest voor een compleet pakket voor de cursus beroepsgoederenvervoer mag je zelf kiezen hoe, wanneer en hoelang je de studie voor de 5 modules indeelt.

De klassikale lessen ondernemer diploma goederenvervoer voor de 5 modules worden bij TLEC het hele jaar door gegeven. De meeste opleiders doen de cursus 1 of 2 keer per (half) jaar. Je kunt bij TLEC dus elke week van start met je klassikale lessen. Bovendien zijn je lessen op onze locatie in Utrecht-Montfoort gegarandeerd. De les wordt dus niet geannuleerd wegens te weinig deelnemers.

Je kunt, zowel bij de thuisstudie als klassikale lessen, zelf beslissen hoe lang je erover doet. Alles is mogelijk van vier weken tot vijf jaar.

Modules cursus diploma ondernemer goederenvervoer

Module B Bedrijfsmanagement cursus diploma ondernemer goederenvervoer

Bij het oprichten van een onderneming komen veel zaken kijken, daarom maak je in dit onderdeel kennis met de verschillende ondernemingsvormen, krijg je meer informatie over de verzekeringen die je nodig hebt, de belastingen die je moet betalen en leer je aan welke (wettelijke) regels je je moet houden. Ook leer je meer over beveiligingsmaatregelen en komt het begrip marketing uitgebreid aan bod. In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.


Module C Calculatie cursus diploma ondernemer goederenvervoer

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen kiezen uit de verschillende mogelijkheden ten aanzien van transportmiddelen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kosten die daarbij komen kijken. In dit onderdeel leer je wat kosten zijn en hoe je deze kunt beheersen. Aan de hand van voorbeelden oefen je zelf met het calculeren van kostprijsberekeningen. In deze module wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.


Module F Financieel management diploma cursus beroepsgoederenvervoer

Als je een bedrijf hebt, ben je verplicht om een administratie te voeren. Je krijgt te maken met wettelijke verplichtingen, voorschriften, ontheffingen en vrijstellingen. In dit onderdeel komen deze allemaal aan bod. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt, hoe je een schaduwboekhouding voert, welke boekstukken en dagboeken er zijn en hoe je je boekhouding kunt automatiseren. Ook komt het financieren van een onderneming aan bod. Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.


Module P Personeelsmanagement diploma cursus ondernemer goederenvervoer

Als het goed gaat met je bedrijf, komt er wellicht een moment dat je personeel in dienst wilt nemen. Deze module bekijkt daarvan de aspecten zodat je deze stap wel overwogen neemt, of juist alternatieve gaat zoeken. Personeel in dienst nemen is niet eenvoudig en niet zonder risicio. In dit onderdeel komen zaken als organisatiekunde, communicatie, personeelsplanning, arbeidsovereenkomsten, sociale wetgeving en leidinggeven aan bod. Ook specifieke zaken die je als ondernemer in het goederenvervoer moet regelen voor je personeel, komen aan de orde, zoals het Rijtijdenbesluit en de Regeling nachtarbeid. Aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.


Module Wg Wegvervoer Goederen diploma cursus ondernemer goederenvervoer

In dit onderdeel komen de verschillende vormen van wegvervoer aan bod. Je maakt kennis met de verschillende instanties in het wegvervoer en met de wetgeving op dit gebied. Logistiek, verkeersregels, planning, wagenparkbeheer en het vervoer van afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en bederfelijke goederen worden onder de loep genomen. Je leert hoe je een vervoersovereenkomst opstelt, waar je rekening mee moet houden bij het laden en je maakt kennis met de verschillende voertuigen en hun techniek. In deze module worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

 

 

 

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl