eigen rijder met eigen vrachtwagen

 

eigen rijder met eigen vrachtwagen

 

  • De transportmarkt in sterk aan het veranderen. De tendens is dat steeds meer kleine bedrijven (eigen rijders en zzp-er) als eigen rijder opereren voor de grotere transportbedrijven en steeds meer chauffeurs wagen de stap en worden zelfstandig transportondernemer. Maar je kunt niet zomaar transportondernemer worden. Er zijn een aantal wettelijke voorschriften waaraan je moet voldoen om voor een vergunning voor vervoer per vrachtwagen in aanmerking te komen. Of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, één ding staat vast: voor je als transportondernemer aan de slag mag, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen.

 

 

EIGEN RIJDER ?

Eigen Rijder Franklin aan het woord.

eigen rijder worden transport

Volgens de Wet (WWG) mag een transportbedrijf alleen gebruik maken van chauffeurs die bij hem in loondienst zijn (de zgn. eis van dienstbetrekking). De enige uitzondering is dat de chauffeur via een uitzendbureau wordt ingehuurd. Dat uitzendbureau moet dan wel erkend zijn door de IVW. Een eigen rijder / chauffeur / zpp-er kan zich dus niet zelf verhuren aan een transportbedrijf en met diens vergunning rijden zonder daar in dienst te zijn. Een eigen rijder / zzp'er die zelf over een vrachtauto beschikt (gehuurd, geleased of in eigendom) wordt aangemerkt als vervoerondernemer en moet zelf over een (Euro)vergunning beschikken.

De vergunningplicht is omschreven in de Wet en Regeling Goederenvervoer WWG, die onder andere eisen stelt op het gebied van vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.' Als je hieraan voldoet kun je bij het NIWO een Eurovergunning aanvragen. De vergunningplicht geldt bij binnenlands vervoer voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg en bij grensoverschrijdend vervoer voor voertuigen met een maximum toegestaan gewicht van meer dan 3.500 kg.

Getuigschrift van vakbekwaamheid
Bovenaan de lijst met eisen voor de vergunning staat het bezit van het Getuigschrift (Vakdiploma)voor Internationaal vervoer van goederen over de weg. Dit diploma moet in het bezit zijn van degene die ´daadwerkelijk en permanent leidinggeeft aan de transportwerkzaamheden´. Behalve de eigenaar van het bedrijf, mag dit ook een directeur of vennoot zijn, bedrijfsleider of procuratiehouder zijn. Het inhuren van een vakdiploma, dus ´rijden op de papieren van een ander´ is streng verboden! Wel mag iemand met een vakdiploma onder bepaalde voorwaarden als bedrijfsleider in dienst genomen worden. Denk erom: je kunt geen vergunning (ook geen tijdelijke) krijgen zolang je niet over een vakdiploma beschikt of iemand onder contract hebt die aan de voorwaarden voldoet. Er worden hiervoor geen ontheffingen verleend.


 

 

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl