eigen chauffeur worden

 

eigen chauffeur worden

eigen chauffeur wordenVeel vrachtwagenchauffeurs willen eigen chauffeur worden. Eigen chauffeur met of zonder een eigen auto. Degene die eigen chauffeur wordt met een eigen auto wordt eigen rijder genoemd. Degene die eigen chauffeur wil worden zonder eigen auto wordt zzp-er genoemd. Er is een sterk groeiende belangstelling onder chauffeurs om zelfstandig ondernemer te worden. Net als in veel andere beroepen willen chauffeurs zzp-er of eigen rijder worden.

 

Ga je als eigen chauffeur aan het werk, met of zonder eigen auto dan wordt je aanzien als een transportonderneming. En voor een transportondernemering, hoe groot of hoe klein ook gelden wettelijke eisen. Als je eigen chauffeur wilt worden en je rijdt met een (al dan niet eigen) auto met meer dan 500 kilo laadvermogen dan dien je over een geldige vergunning voor het beroepsgoederenvervoer te beschikken. Een eigen chauffeur als zzp-er mag zich dus alleen verhuren in het beroepsgoederen- en eigenvervoer als hij zelf over een vergunning beschikt.

 

 

 

eigen chauffeur worden

 

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een eigen chauffeur worden te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen chauffeur in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig

eigen chauffeur worden

De basis voor eigen chauffeur worden is de (al dan niet eigen) vrachtwagen waar een verguning voor nodig is.

De transport vergunning kan worden verkergen via de NIWO. Om de vergunning te krijgen moet de eigen chauffeur betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn.

Meer over de vergunning voor de eigen chauffeur kun je lezen onder vergunningen.

ook mogelijkheden voor de eigen chauffeur zonder auto

Voor eigen chauffeur worden zonder eigen auto zijn er nog wel mogelijkheden. Je mag je dus niet zomaar verhuren als eigen chauffeur aan een ander transportbedrijf ! Dit is illegaal ! In de Wet Wegvervoer Goederen, de wetgeving voor de transportwereld, is geregeld dat een transportonderneming geen chauffeurs mag te werk stellen die niet bij hen of bij een transportbedrijf in dienst zijn. Je kunt je dus niet zomaar als eigen chauffeur aan een transportbedrijf verhuren.

Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. De eigen chauffeur met zijn eigen transportvergunning is dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus verhuren als transportbedrijf als eigen chauffeur. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

Het transport ondernemer diploma voor de eigen chauffeur

Als eigen chauffeur heeft je bedrijf een vergunning nodig. Een van de drie eisen om de vergunning te verkrijgen via de NIWO is het behalen van het transport ondernemer diploma. Dit diploma krijg je als je slaagt voor het examen. Voor dit examen moet je slagen voor 6 modules:

 • diploma eigen chauffeur wordenbedrijfsmangement
 • personeelsmanagement
 • wegvervoer goederen
 • internationaal goederen
 • calculatie
 • financieel management

De module wegvervoer goederen en internationaal goederen zullen in de loop van 2018 samen gevoegd worden. Er is veel overlap tussen deze twee modules. Per januari 2018 zal de overlap verdwijnen uit de module internationaal goederen. Per april 2018 verdwijnt de module internationale goederen volledig als apart examen. Tussen januari 2018 en april 2018 zal het examen internationaal goederen een verkort examen zijn. De lesstof van internationaal goederen zal vanaf april 2018 volledig in Wegvervoer Goederen worden opgenomen. Vanaf april 2018 zal het examen Wegvervoer Goederen dan uit 2 delen gaan bestaan.

 

De opleiding volg je het beste bij een in het ondernemer diploma gespecialiseerde opleider. Je kunt hiervoor terecht bij TLEC (www.tlec.nl). Het examen en de cursus zijn op VMBO niveau, maar het blijkt dat de moeilijkheidsgraad vooral zit in de hoeveelheid stof die je moet beheersen. Een gespecialiseerde opleider helpt je door deze brei van informatie heen.

Je kunt de opleding over het algemeen in thuisstudie of e-learning variant doen. Of met klassikale lessen, in een klassikaal les krijgen van een docent. Als je jezelf niet vrij kunt maken om de lessen te volgen, doe dan een e-learning cursus. Maar het beste is toch om les te volgen. Zeker de modules financieel management en calculatie zijn veel begrijpbaarder als je de hulp van een docent krijgt.

 

Eigen vergunning eigen chauffeur wordenchauffeur worden en de vergunning

De vergunning voor de eigen chauffeur. Er zijn eigen chauffeur die met een vrachtwagen met een laadvermogen van maximaal 500 kilogram rijden. Deze eigen chauffeur valt dan onder de categorie koeriers. Bij het vervoeren van goederen met een vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram heeft de eigen chauffeur een vergunning nodig voor het beroepsvervoer. De zogenoemde eurovergunning of communautaire vergunning.

Aan welke eisen moet een eigen chauffeur in het algemeen voldoen?

 • de eigen chauffeur moet een rijbewijs en chauffeursdiploma/code 95bezitten (als hij zelf rijdt)
 • de eigen chauffeur moet een NIWO vergunning bezitten
 • de eigen chauffeur moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • de eigen chauffeur moet een BTW nummer hebben
 • de eigen chauffeur moet eventuele extra diploma's/certificaten bezitten bij bijzondere vormen van transport (denk aan gevaarlijke stoffen, afvalvervoer, dierenvervoer, LZV en zo verder)

 

Voor de meeste die als eigen chauffeur aan de slag gaan is het rijbewijs, het chauffeursdiploma/code 95 en eventueel aanvullende diploma's/certificaten geen probleem, vaak is dat al in hun bezit.

Ook de inschrijving bij de kamer van koophandel en de belastingdienst is enkel een formaliteit.

De NIWO vergunning voor binnen- en/of buitenland daarentegen is een stuk lastiger. De NIWO (afkorting voor Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie) hanteert een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat een vergunning wordt afgegeven:

1. Eis van kredietwaardigheid:

De aanvrager moet een startkapitaal hebben van 9.000,- voor de eerste vrachtauto en 5.000,- voor iedere volgende vrachtauto. Dit startkapitaal moet bestaan uit risicodragend kapitaal, wat wil zeggen dat het geen geleend geld mag zijn bij bijvoorbeeld een bank. Met een verklaring van een accountant toont men dit aan bij de NIWO.

Overigens is de wettelijke eis dan wel 9.000, in de praktijk moet je wel met meer rekening houden. Ga er gerust van uit dat je als je met een eigen auto aan de start wilt verschijnen je tegen de 60.000 aan startkapitaal moet hebben! Immers aanschaf wagen (als je gaat leasen zul je ook zo'n 15.000 tot 20.000 euro moeten aanbetalen), diverse verzekeringen, brandstoffen en moet je voldoende geld hebben om de eerste 6 tot 8 weken te kunnen overbruggen.

2. Eis van betrouwbaarheid:

Je toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB), een soort verklaring van goed gedrag en zeden, die je via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. Dit bewijs mag overigens niet ouder zijn dan 3 maanden

3. Eis van vakbekwaamheid:

De bestuurder/eigenaar van een transport onderneming moet in het bezit zijn van een erkend vakdiploma beroepsgoederenvervoer. Bij de meeste eigen rijders is dat dan hijzelf. Als er sprake is van meerdere bestuurders/eigenaren is de bestuurder/eigenaar die vanuit de vestigingsplaats permanent en daadwerkelijk leiding geeft, degene die aan de vakbekwaamheidseis moet voldoen. Bij eigen rijders staat de NIWO vaak ook toe dat de partner de vakdiploma's kan inbrengen.

Veel transport ondernemer laten dan ook hun partner het vakdiploma halen. Hoewel op zich daar niets mis mee is kleven er toch een aantal risico's hieraan. Ten eerste is het halen van een vakdiploma er niet voor niets. De kennis die men opdoet en bewijst via het halen van het examen heeft men nodig in de dagelijkse praktijk. Ten tweede moet de eigen rijder zich wel er wel bewust van zijn dat zijn/haar partner nu wel veel macht heeft gekregen. Als de relatie stuk loopt zijn de gevolgen voor de eigen rijder vaak niet te overzien. Meestal gaat het stuk lopen van een relatie gepaard met ruzie (hoeft niet altijd, maar toch). Bij het wegtrekken van de vakbekwaamheid door de partner staat de eigen rijder dan met letterlijk lege handen, want zonder vakbekwaamheid heeft het bedrijf geen recht op de vergunning en mag dan ook geen transporten meer uitvoeren.

Ook het wegvallen van een partner door overlijden is op zich al geen fijn vooruitzicht, maar ook dan verdwijnt de vakbekwaamheid uit het bedrijf. De eigen rijder heeft nu wel in principe 1 jaar de tijd om in zijn bedrijf opnieuw een vakbekwaamheid in te brengen. Ons advies is dan ook dat de eigen rijder zelf zijn papieren haalt. Bovendien lijkt het ons ook een prettige gedachte dat je als eigen rijder, ondernemer dus, zelf de touwtjes in handen hebt met de daarbij behorende achtergrond kennis. een eigen rijder is wel degelijk een ondernemer met alle lusten en lasten.

In de huidige trend is te merken dat steeds meer grote bedrijven zich gaan toeleggen op de (logistieke) kernactiviteiten. Het vervoer van hier naar daar past daar vaak niet meer bij. Ook de toenemende loonkosten en het moeilijk kunnen `afscheid nemen` van personeel maakt het voor bedrijven steeds interessanter om in plaats van eigen voertuigen en chauffeurs een eigen rijder in te zetten. Dit betekent dat er steeds meer charters/eigenrijders komen en er dus een groeimarkt ontstaat.

 

 

 

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl