Vrijstellingen diploma beroepsgoederenvervoer

 

Vrijstellingen diploma beroepsgoederenvervoer


Vrijstelling voor het diploma beroepsvervoer is een verantwoordelijkheid van het examenbureau. Hieronder de uitleg over hoe u een vrijstelling voor het diploma beroepsgoederenvervoer kunt aanvragen. Als u een verzoek voor een vrijstelling voor een module van het diploma beroepsgoederenvervoer wilt indienen, kunt u eerst de lijst met meest voorkomende diploma's raadplegen. Als uw diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling toegekend. U dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek.

 

 

Vrijstellingen diploma beroepsgoederenvervoer

 

Download: overzicht meest voorkomende vrijstellingsverzoeken

Staat uw diploma niet op deze lijst, kunt u uw verzoek alsnog indienen. Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet uw diploma aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diploma's van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. Een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Uw diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexamens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden.

Als uw diploma of de inhoud daarvan niet bij CCV bekend is, wordt u gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren.

Deze aanvullende informatie bestaat bij voorkeur uit exameneisen, toetsmatrijzen, leerdoelen of kwalificatiedossiers van uw opleiding. Op basis van deze informatie kan een inhoudelijke controle op overlap tussen uw opleiding en de Ondernemersexamens uitgevoerd worden.

Het beoordelingstraject kan enige tijd in beslag nemen. Wij streven er naar om uw verzoek binnen zes weken te behandelen. De afdeling Ondernemersexamens zal u schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van het verzoek om vrijstelling.

Indien u het niet eens bent met het oordeel, kunt u een bezwaar indienen. U wordt binnen zes weken schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit op uw bezwaar.

Aanvraag vrijstelling Ondernemersgetuigschrift » Download PDF

Wilt u weten of u een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van uw diploma's met bijbehorende cijferlijsten naar:

CCV Afdeling Ondernemersexamen
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

of naar ccv.ondernemers@cbr.nl

Kosten
Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, brengt kosten met zich mee. Deze kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht.

Uw verzoek wordt pas nadat de betaling is bijgeschreven in behandeling genomen.

Waarmerken van kopieën
Op vertoon van het originele diploma kunt u een kopie laten waarmerken bij de betreffende opleidingsinstelling of bij een notaris.

Diploma behaald buiten Nederland
Wilt u een vrijstelling aanvragen op basis van een diploma behaald buiten Nederland, dient dit diploma eerst gewaardeerd te worden door de Internationale Diplomawaardering (IDW). Meer informatie kunt u vinden bij IDW.

Werkervaring/Erkenning van Verworven competenties (EVC-procedure)
Als u denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een van de modules, kunt u met een EVC-procedure uw werkervaring in een ervaringscertificaat laten omzetten. Dit certificaat kunt u bij CCV Ondernemersexamens indienen bij uw verzoek om vrijstelling. Meer informatie kunt u vinden op nationaal-kenniscentrum-evc.nl.

Personenvervoer Taxi
Bent u al in het bezit van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer goederenvervoer en u wilt uw bedrijf uitbreiden met taxi? Dan hoeft u alleen examen te doen in de module Wegvervoer taxi.

Als u al in het bezit bent van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Bus, dan hoeft u voor het aanvragen van een Ondernemersvergunning voor taxivervoer geen aanvullende examens te doen. U kunt zich dan rechtstreeks tot Kiwa Register wenden. Om het getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Taxi te verkrijgen is de module Wegvervoer Taxi een vereiste.

Personenvervoer Bus
Bent u al in het bezit van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsgoederenvervoer of taxivervoer en u wilt uw bedrijf uitbreiden met busvervoer? Dan hoeft u alleen examen te doen in de beroepsspecifieke modules van de branche die u erbij wilt gaan doen.

Goederenvervoer
Bent u al in het bezit van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Personenvervoer taxi of autobussen en u wilt uw bedrijf uitbreiden met Beroepsgoederenvervoer? Dan hoeft u alleen de examens Wegvervoer (inter)nationaalgoederen te doen. :

 

 

 

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl