kostenplaatje eigen rijder?

 

kostenplaatje eigen rijder?

 

Je inkomen wordt eigenlijk maar door twee factoren bepaald:

  • Wat is je omzet via je opdrachtgever(s).

  • Welke kosten heb je.

 

Er zijn transport ondernemer, die gewoon niet kunnen (lees willen) rekenen en denken dat hun opdrachtgever de beste is, ook al liggen de betalingen 6 maanden achter ?! Je moet aan het eind van het jaar een winst kunnen maken met je bedrijf (eenmanszaak) om je zelf loon te kunnen betalen. De winst vult het eigen vermogen van het bedrijf aan en uit het eigen vermogen van het bedrijf kunt je jouw prive onttrekkingen doen. Bij een BV moet er voldoen geld verdient worden om je loon (zijnde loonkosten voor de BV) te kunnen voldoen. In het voorbeeld beperk ik me tot een eenmanszaak. In de eenmanszaak is er geen loonkost voor jezelf, maar moet je jouw loon via het eigen vermogen van de zaak kunnen uitkeren. En het eigen vermogen wordt gevoed door de winst. (Bij een BV lees je dan maar in plaats van winst loonkosten voor jezelf). Als we kijken naar puur het operationele werk van de transport ondernemer (laden, lossen en rijden) moet je met een werkweek van 50-70 uur er toch absoluut wel komen. Heb je een langere werkweek nodig, dan zit er iets fout. Als transport ondernemer maak je meestal meer uren dan een werknemer, dat is normaal. Maar je moet je basisloon toch wel verdienen met niet al te veel extra uren. De uren die boven de 50-70 komen zijn voor zaken die een werknemer niet heeft, maar een ondernemer wel zoals facturatie, acquisitie en dergelijke.

 

 

 

kostenplaatje eigen rijder?

 

 

Laten we er eens vanuit gaan dat je aan het eind van het jaar wil leven van 33.000 euro per jaar. Dat is dan 2.750 euro. Om hier van te leven zul je in ieder geval een winst moeten realiseren van pakweg 55.000 euro. In de tabel hieronder zie je dit opgebouwd:

 

winst

voor de belastingdienst

voor jezelf

1e schijf

18.218,00

6.093,92

12.124,08

2e schijf

14.519,00

6.090,72

8.428,28

3e schijf

21.628,00

9.083,76

12.544,24

totalen

54.365,00

21.268,40

33.096,60

 

Hier moeten ik wel opmerken dat er geen rekening is gehouden met belastingvermindering zoals de heffingskorting en arbeidskorting, startersaftrek, ondernemersaftreken en investeringsaftrekken. Maar aan de andere kant ga ik ook geen rekening houden met het feit dat je nog zelf voor je pensioen moet gaan sparen en je arbeidsongeschiktheid moet regelen.

Dus om 55.000 euro winst te behalen is dat daar al een minimum omzet van 1.145 euro per week nodig. Ik ben er dan uitgegaan dat je 48 weken per jaar gaat rijden. (ga nu niet rekenen met 52 weken, tenzij je geen behoefte hebt aan rust, vakantie, kerstdagen en tijd voor het onderhoud van de auto).

Nu de kosten voor het bedrijf. We tellen met 150.000 kilometer per jaar, wat overeen komt met een gemiddelde van 3.125 kilometer per week. Daar zitten we wel al aardig aan het maximum. Immers bij een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur en dan 50 rijuren is per week 3.000 kilometer. Wij nemen de gemiddelde brandstofprijs over de 2009 en 2008. De belangrijkste kosten eens bij elkaar:

150.000 kilometer : 3 = 50.000 liter aan gemiddeld 0,907 = 45.350 euro

een beetje op je brandstofverbruik letten als eigen rijder kan al veel opleveren. Stel je verbruik is niet 3 kilometer per liter, maar 3,3 kilometer per liter:

150.000 kilometer : 3,3 = 45.455 liter aan gemiddeld 0,907 = 41.227 euro

Dus 300 meter zuiniger rijden per liter bespaart je ruim 2.000 euro. Kun je toch mooi van op vakantie lijkt me.

Voor reparatie, onderhoud en banden nemen we een post van 9.000 euro.
De belastingen, het eurovignet en de verzekering 7.000 euro.
Afschrijving van het voertuig 16.000 euro per jaar. (waardevermindering van je auto, dit geld heb je nodig om straks een nieuwe te kopen of nu je lening af te lossen)
Rentekosten 2.500 euro per jaar (vergoeding voor het beschikbaar stellen van geld door jou of door een bank)
Telefoonkosten per jaar 4.000 (dat is maar 80 euro per week ongeveer, let op je belgedrag in het buitenland !)
Kosten verblijf onderweg 7.000 euro (48 weken, 5 dagen, 25 euro per dag)
zie ook http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/verblijfskosten_eigen_rijders/
Je accountant, kantoorkosten, vergunningkosten en onvoorziene kosten 15.000 euro per jaar.
Dus alles bij elkaar toch 106.000 euro per jaar aan kosten. (let op je loon is nog niet geteld !). Als we het loon erbij tellen komen we op 161.000 euro per jaar aan omzet wat minimaal nodig is. Bij een inzet van 48 weken, 240 dagen, 150.000 kilometer is dat:

  • 3.354 euro per week
  • 671 euro per dag
  • 1,07 euro per kilometer


    De belangrijkste variabele die je hebt als transport ondernemer is je eigen loon. In de onderste tabel zijn we uitgegaan van de basiskost van 106.000 euro voor het voertuig. Het loon (voor belasting!) hebben we dan in stappen van 5.000 euro verhoogd met de bijbehorende kilometerprijs ernaast. Dus bij een loon voor belasting van 30.000 euro hoort een minimum kilometerprijs van 0,93. Nadat je de belasting over je loon hebt betaald blijft er voor jou van deze 30.000 zo'n 20.000 euro over om van te leven (dat is 1.667 euro per maand).

Loon voor belasting

Kilometerprijs nodig

10.000,00

0,77

15.000,00

0,81

20.000,00

0,84

25.000,00

0,87

30.000,00

0,91

35.000,00

0,94

40.000,00

0,97

45.000,00

1,01

50.000,00

1,04

55.000,00

1,07

60.000,00

1,11

65.000,00

1,14

70.000,00

1,17

75.000,00

1,21

80.000,00

1,24

De gehele berekening hierboven is simpel opgezet! Het is als je gaat rekening houden met allerlei belastingregels een pak ingewikkelder. Bij TLEC (www.tlec.nl) kun je een rekenblad aanvragen hiervoor. Maak hen gewoon even een mailjte en vraag ernaar.

Let op dat hier is uitgegaan van een eenmansbedrijf als rechtsvorm. De winst die wordt behaald is uiteindelijk het loon waar jij van moet leven. De belastingdienst kijkt naar je winst en daar betaal je belasting over. Dus als je een winst hebt van 55.000 euro en je zou bij wijze van spreken maar 10.000 euro per jaar uit het bedrijf nemen om van te leven, dan nog reken je met de fiscus af over 55.000 euro en niet over de 10.000 euro!

een laatste opmerking tenslotte. Merk op dat alle berekeningen zijn gemaakt op 150.000 betaalde kilometers! Er zijn geen lege kilometers opgenomen.

Creditfactuur aan de transport ondernemer

Er zijn nog steeds een behoorlijk aantal eigen rijders die een creditfactuur van hun opdrachtgever ontvangen voor hun verrichtte werkzaamheden. een creditfactuur wil zeggen dat men iemand crediteert. een opdrachtgever heeft dan nooit geld van een eigen rijder tegoed voor zijn normale werkzaamheden, alleen bij schade aan de lading of andere afspraken die gemaakt zijn. Het is niet mogelijk om als een opdrachtgever niet betaalt deze opdrachtgever na aanmaningen bij een deurwaarder aan te melden als zijnde een wanbetaler.

De deurwaarder stelt dat de opdrachtgever veel geld van u tegoed heeft, gezien dat hij de opdrachtnemer crediteert. Men heeft wettelijk gezien geen enkel recht op betaling van de werkzaamheden die verricht zijn voor de opdrachtgever.

Stuur altijd zelf een factuur naar de opdrachtgever, deze factuur heeft wel rechtskracht. Zet onder de factuur altijd de betalingstermijn, wanneer u dit niet doet, mag de opdrachtgever ook in 2080 betalen of later en is via de rechtbank niet tot betaling van de facturen te dwingen.

Boekhouden is voor de meeste transport ondernemer (ondernemers in het algemeen) niet de leukste bezigheid en besteden er dan vaak ook geen of te weinig aandacht aan. Als je het echt niet ziet zitten is het wellicht ook het beste om het uit te besteden. Maar op zijn mist een beetje kennis over boekhouding en jaarstukken kan geen kwaad om je boekhouder dan te controleren.

Maar het zelf voorbereiden van je boekhouding scheelt tijd voor de boekhouder (tijd die jij moet betalen). Je kunt al eens beginnen met alle documenten netjes te ordenen. Maar je kunt vaak zelfs al de meeste dingen zelf in een boekhoudprogramma op een laptop zetten (tijdens wachturen bijvoorbeeld). Het is zo moeilijk niet, met de cursus financieel management krijg je de basis al, bij het kopen van een boekhoudpakket kun je dan vaak ook een cursus volgen hoe het werkt en laat je boekhouder helpen bij het inrichten van het boekhoudpakket. En je zult zien, het valt wel mee. Laat je in het begin vooral helpen en voorlichten door je boekhouder.

In vergelijking met vorig jaar nam het aantal beginnende ondernemers in vrijwel alle sectoren af. Vreemde eend in de bijt is de sector transport & logistiek, waar het aantal starters met meer dan 10 procent toenam. Doordat grotere transportbedrijven steeds vaker eigen rijders inzetten, is er ruimte voor starters, mits die eigen rijder de juiste niwo papieren heeft natuurlijk.

Je kunt niet zomaar als eigen rijder aan de slag. Je zult je eigenrijder papaieren op orde moeten hebben, met andere woorden een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is.

De vergunning daarvoor kun je aanvragen bij de NIWO. Voor die vergunning moet je aan drie eisen voldoen. Je moet kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn.

Voor de kredietwaardigheid moet je een eigen vermogen hebben van 9.000 euro voor de eerste auto en elke volgende auto 5.000 euro erbij. De betrouwbaarheid toon je aan met je verklaring omtrent het gedrag. Voor de vakbekwaamheid heb je een diploma nodig. Dit diploma krijg je als je voor 6 examens slaagt bij het CCV (onderdeel CBR).

Dit diploma (vakdiploma beroepsvervoer, getuigschrift beroepsvervoer of ondernemerdiploma beroepsvervoer genoemd) is op MBO niveau en je moet slagen voor de vakken bedrijfsmanagement, personeelsmanagement, wegvervoer goederen, calculatie en financieel management.

Ik zou je adviseren om voor je eigen rijder niwo papieren een opleiding voor te volgen. De cursus is behoorlijk pittig. Hoewel er ook schriftelijke/thuis cursussen zijn is het toch beter om een klassikale cursus te volgen.

Je kunt voor meer informatie eens kijken op http://www.ondernemer-transport.nl waar veel informatie staat over hoe je transport ondernemer wordt.

Vraag: Welke bedrijfsvorm is het beste om te starten (ZZP-er of eenmanszaak) en is deze vorm eenvoudig om te zetten naar een andere?

Dat is persoonlijk. Je geeft aan ZZP of eenmanszaak. Dat is hetzelfde. De term ZZP geeft aan dat je een zelfstandige bent zonder personeel, maar je bent dan op zich een eenmanszaak die uitspreekt geen wens te hebben om met personeel te werken. De eenmanszaak als rechtsvorm gaat niet over wel of niet personeel hebben, maar over wie de eigenaar is. De eigenaar is bij een eenmanszaak maar 1 iemand. Toch kan er gerust personeel zijn.

De ZZP-er drijft zijn ondernemering meestal als eenmanszaak. Dat is het meest logisch. Maar dat kan ook als vorm van een BV. Dus ZZP is geen rechtsvorm, je geeft alleen aan dat je liever alleen bent dan met andere.

Bij een vennootschap onder firma ben je met minstens twee eigenaren. Je kunt personeel in dienst hebben, maar dat hoeft niet.

De rechtvormen die het meest voor de hand liggen zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF) of de besloten vennootschap (BV). Het verschil zit hem vooral in de aansprakelijkheid, de kosten en de fiscale voordelen. De eenmanszaak en de vennootschap onder firma zijn het meest risicovol omdat je met je complete prive vermogen aansprakelijk bent. Daar staat tegenover dat deze vormen relatief goedkoop zijn en fiscale voordelen opleveren. De BV biedt ten aanzien van het risico prive meer zekerheid. Maar die vorm is duurder en minder fiscaal aantrekkelijk. Veel hangt af van je omzet en winst. Dus eenduidig antwoord is moeilijk te geven. Overigens, je prive aansprakelijkheid is weliswaar beperkt bij een BV, maar een bank of leasemaatschappij zal je vaak "dwingen" om prive borg te staan voor leningen en contracten. Dus loop je prive alsnog veel risico en is je dure BV structuur weer nutteloos.

Voordat ik met mijn bedrijf gestart ben heb ik bij de KvK eens een bijeenkomst gevolgd over rechtsvormen. Informeer eens of dat nog bestaat, zeer boeiend !

Als je de opleiding volgt voor de transportondernemer (je diploma vakbekwaamheid) dan komt dit allemaal ook aan bod in de module bedrijfsmanagement. De cursus om eigen transportondernemer te worden is niet zomaar een papiertje halen, de bedoeling is dat je goed voorbereid aan je bedrijf begint en weet welke keuzes je moet maken.

Steeds meer chauffeurs worden zelfstandig transportondernemer. In de markt komen er steeds meer kleine bedrijfjes die als 'charter' opereren voor grotere goederenvervoer ondernemingen. Of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, 1 ding staat vast: voor je als cursus papieren niwo vergunning aan de slag mag, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In ieder geval moet je in het bezit zijn van het Diploma cursus papieren niwo vergunning.

TLEC biedt je deze cursus startende ondernemer transport, een opleiding die je in je eigen tempo voorbereidt op het examen cursus papieren niwo vergunning. Dit is het enige door de Nederlandse overheid (NIWO) erkende examen!

De cursus vakbekwaamheid is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor vakbekwaamheid volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemer opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het ondernemer voor het goederenvervoer kunt halen. Bel, mail of vraag een proefles aan bij TLEC voor meer informatie (klik hier).

Voor wie is de studie "vakbekwaamheid bestemd De studie Ondernemer goederenvervoer is bestemd voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen als zelfstandig transportondernemer en wil voldoen aan de wettelijke eisen (nationaal en internationaal). Je einddoel Deze cursus leidt je op voor de getuigschriften van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal beroepsvervoer voor goederen op de weg van het CCV. Na het afronden van deze cursus ben je prima in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als transportondernemer.

Inhoud van de cursus "vakbekwaamheid " De cursus is opgebouwd uit zes onderdelen:

Module B Bedrijfsmanagement vakbekwaamheid Bij het oprichten van een onderneming komen veel zaken kijken, daarom maak je in dit onderdeel kennis met de verschillende ondernemingsvormen, krijg je meer informatie over de verzekeringen die je nodig hebt, de belastingen die je moet betalen en leer je aan welke (wettelijke) regels je je moet houden. Ook leer je meer over beveiligingsmaatregelen en komt het begrip marketing uitgebreid aan bod. In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.

Module C Calculatie cursus vakbekwaamheid Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen kiezen uit de verschillende mogelijkheden ten aanzien van transportmiddelen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kosten die daarbij komen kijken. In dit onderdeel leer je wat kosten zijn en hoe je deze kunt beheersen. Aan de hand van voorbeelden oefen je zelf met het calculeren van kostprijsberekeningen. In deze module wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.

Module F Financieel management cursus vakbekwaamheid Als je een bedrijf hebt, ben je verplicht om een administratie te voeren. Je krijgt te maken met wettelijke verplichtingen, voorschriften, ontheffingen en vrijstellingen. In dit onderdeel komen deze allemaal aan bod. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt, hoe je een schaduwboekhouding voert, welke boekstukken en dagboeken er zijn en hoe je je boekhouding kunt automatiseren. Ook komt het financieren van een onderneming aan bod. Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Module P Personeelsmanagement cursus vakbekwaamheid Als het goed gaat met je bedrijf, komt er wellicht een moment dat je personeel in dienst wilt nemen. Deze module bekijkt daarvan de aspecten zodat je deze stap wel overwogen neemt, of juist alternatieve gaat zoeken. Personeel in dienst nemen is niet eenvoudig en niet zonder risicio. In dit onderdeel komen zaken als organisatiekunde, communicatie, personeelsplanning, arbeidsovereenkomsten, sociale wetgeving en leidinggeven aan bod. Ook specifieke zaken die je als ondernemer in het goederenvervoer moet regelen voor je personeel, komen aan de orde, zoals het Rijtijdenbesluit en de Regeling nachtarbeid. Aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.

Module Wg Wegvervoer Goederen cursus vakbekwaamheid In dit onderdeel komen de verschillende vormen van wegvervoer aan bod. Je maakt kennis met de verschillende instanties in het wegvervoer en met de wetgeving op dit gebied. Logistiek, verkeersregels, planning, wagenparkbeheer en het vervoer van afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en bederfelijke goederen worden onder de loep genomen. Je leert hoe je een vervoersovereenkomst opstelt, waar je rekening mee moet houden bij het laden en je maakt kennis met de verschillende voertuigen en hun techniek. In deze module worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen. Doelgericht lesmateriaal Je ontvangt speciaal ontwikkeld lesmateriaal met opdrachten en proefexamen gericht op het examen ondernemer goederenvervoer.

Examentraining Bij de studie Ondernemer vakbekwaamheid krijg je voor elk examenvak schriftelijke examentraining. Zo bereid je je optimaal voor op je examen en heb je een grotere kans van slagen!

Examen TLEC leidt je op voor het diploma Ondernemer goederenvervoer (nationaal en internationaal) van het CCV. Om het diploma Ondernemer goederenvervoer (nationaal en internationaal) in je bezit te krijgen, moet je een voldoende halen voor alle onderdelen. Examenvakken Bedrijfsmanagement Calculatie Financieel management Personeelsmanagement Wegvervoer goederen

Examengeld Het examengeld bedraagt: PRIJZEN

Vrijstellingen Het is mogelijk dat je op grond van eerder behaalde diploma's vrijstelling krijgt voor bepaalde modules van examens. Wil je weten of jouw diploma's of certificaten vrijstelling geven? Je diploma dient echter van minimaal MBO 4-niveau te zijn, afgerond met cijferlijsten. Het CBR bepaalt per verzoek of het een vrijstelling toekent. Vrijstellingen worden alleen verleend op basis van eerder behaalde complete diploma's (geen certificaten, propedeuse of deeldiploma's) voor de modules Financieel management, Bedrijfsmanagement en Calculatie. Let op! Het diploma CCV-B geeft géén vrijstelling voor onderdelen van het examen Beroepsgoederenvervoer (nationaal en internationaal).

Vooropleiding Je hebt geen bepaalde vooropleiding nodig. Ook voor de verschillende examenonderdelen gelden geen speciale toelatingseisen. Maar om met succes examen te kunnen doen, raden we een vooropleiding op het niveau van LBO, VMBO, MAVO of CCV-B aan. En verder een goede dosis motivatie en kennis van de Nederlandse taal.

Studieduur en lesgeld

cursus "vakbekwaamheid" - volledige cursus

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

€ 3.150,00

Bedrijfsmanagement

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

€ 414,70

Calculatie

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

777,70

Financieel management

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

959,20

Personeelsmanagement

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

414,70

Wegvervoer goederen

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

596,20

Internationaal goederen

Studieduur

naar eigen keuze van 4 weken tot maximaal 5 jaar

Cursus prijs

414,70

 

Je kunt zelf bepalen hoe lang je over de studie doet. Minimaal 4 weken, maximaal 5 jaar en alles daartussen.

Schrijf je direct in voor de 'vakbekwaamheid' Inschrijven eenvoudig. Vul het inschrijfformulier in. Als je je nu inschrijft, kun je binnenkort al aan de slag.

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl