zzp mag zich verhuren

 

zzp mag zich verhuren aan transportbedrijf

De niwo bericht al een tijd over het feit dat een zzper zich niet mag verhuren. Nu hebben ze echter hun berichtgeving op hun site verder aangepast en is er wat meer duidelijkheid. Zoals wij al eerder op onze site berichtte, zo doet nu ook de niwo:

een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of
ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de KIWA voor het verhuren van chauffeurs.

ZZPer mag zich als chauffeur verhuren aan transportbedrijf


Collegiale inleen
Er kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een (Euro-)vergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
de inleen vindt plaats voor beperkte tijd.

 

vergunning ZZPer mag zich als chauffeur verhuren aan transportbedrijfZZPer met vergunning mag zich wel verhuren aan transportbedrijf

een ZZPer mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZPer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de ZZPer beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
  • de ZZPer beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).
  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZPer.

 

 

 

 

zzp mag zich verhuren

 

diploma ZZPer mag zich als chauffeur verhuren aan transportbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl