★ ★ ★ ★ ★ EIGEN RIJDER WORDEN OPLEIDING

 

EIGEN RIJDER WORDEN OPLEIDING


EIGEN RIJDER WORDEN OPLEIDING - Het getuigschrift voor de opleiding eigen rijders bestaat uit een vijftal modulen; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger.

 

 

EIGEN RIJDER ?

Eigen Rijder Franklin aan het woord.

 

eigen rijder wordeneigen rijderword eigen rijdereigen rijder worden transport

Eigen rijder worden

 

De eigen rijder opleiding


eigen rijder diplomaInhoud van de opleiding Eigen rijder worden:

Het getuigschrift voor de eigen rijders bestaat uit een vijftal modulen; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende modulen:

 

Module B Bedrijfsmanagement
In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.

Module C Calculatie
Hierin wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.

Module F Financieel management
Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.

eigen rijder vergunning
Module P Personeelsmanagement
Hierin aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.

Module Wg Wegvervoer Goederen
In deze module worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Lesmateriaal:
Het lesmateriaal is op een effectieve manier opgebouwd en wordt steeds aan de laatste exameneisen aangepast. Het bevat per hoofdstuk de relevante oefenvragen en aan het einde van iedere module de nodige examentrainingen. Op deze manier worden alle gemotiveerde cursisten optimaal voorbereid op het succesvol kunnen afleggen van de CCV examens!

 

 

 

eigen rijder vergunningeigen rijder vergunningeigen rijder autoeigen rijder opleiding

 

 

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl